Home

News

Hutt der nach een Owend an der Woch frei an der wësst net wat ufänken?
Wëllt der nei Leit kenne léieren an flott Stonnen en enger gudder a frëndschaftlecher Ambiance verbréngen, da kommt bei eis sangen!
Mer prouwen ëmmer Mëttwochs vun 19:30 – 21:30 Auer!
Mir sinn e weltleche Chouer a sangen Concerten am In- an Ausland!
Nationalitéit, Hierkonft, Sproch, gesellschaftlech Klass, Beruff oder Alter spillen keng Roll, well Musek verbënnt!
Hutt der Interessi, da mellt iech:
GSM: 621 163993 / 691 678415 oder e-mail: info@lidderfrenn.lu

Avez-vous encore du temps libre en semaine?
Voulez-vous faire de nouvelles connaissances dans une ambiance amicale? Alors venez chanter avec nous!
Nous sommes une chorale laïque et répétons tous les mercredis de 19h30 à 21h30 heures!
Nous chantons des concerts aussi bien au Luxembourg qu’au-delà de nos frontières!
Pour tout renseignement adressez-vous au :
GSM: 621 163993 / 691 678415 ou bien e-mail: info@lidderfrenn.lu