Beaufort 2015

MONNERECH 2017

MONNERECH 2016

News

Hutt der nach een Owend an der Woch frei an der wësst net wat ufänken?
Wëllt der nei Leit kenne léieren an flott Stonnen en enger gudder a frëndschaftlecher Ambiance verbréngen, da kommt bei eis sangen!
Mer prouwen ëmmer Mëttwochs vun 19:30 – 21:30 Auer!
Mir sinn e weltleche Chouer a sangen Concerten am In- an Ausland!
Nationalitéit, Hierkonft, Sproch, gesellschaftlech Klass, Beruff oder Alter spillen keng Roll, well Musek verbënnt!
Hutt der Interessi, da mellt iech:
GSM: 621 163993 / 691 678415 oder e-mail: info@lidderfrenn.lu

Avez-vous encore du temps libre en semaine?
Voulez-vous faire de nouvelles connaissances dans une ambiance amicale? Alors venez chanter avec nous!
Nous sommes une chorale laïque et répétons tous les mercredis de 19h30 à 21h30 heures!
Nous chantons des concerts aussi bien au Luxembourg qu’au-delà de nos frontières!
Pour tout renseignement adressez-vous au :
GSM: 621 163993 / 691 678415 ou bien e-mail: info@lidderfrenn.lu